Консультація з порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Запоріжжя.

1219

Зазначені питання регулюються:

— Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244;

— Рішенням Запорізької міської ради від 25.08.2016.

Для того, щоб розмістити ТС на території м. Запоріжжя, Вам необхідно:

1. Звернутися до Виконавчого комітету Запорізької міської ради із заявою (в довільній формі) про можливість розміщення ТС. До заяви додаються:

— графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ТС, виконані замовником у довільній формі на топографо- геодезичній основі М 1:500 кресленнями контурів ТС з прив’язкою до місцевості.

Під час їх складання слід врахувати Комплексну схему розміщення ТС (її отримати на сайті Запорізької міської ради або шляхом запиту на публічну інформацію)

Крім того, слід перевірити, чи не оформлено паспорт прив’язки на іншу ТС на обраному Вами місці (це можна зробити також шляхом запиту на публічну інформацію);

— реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація).

Ваша заява буде передана до Департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради. Він її розгляне в строк 10 робочих днів.

2. Отримати від Департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради відповідь про відповідність місця розташування ТС Комплексній схемі розміщення ТС і будівельним нормам.

Якщо буде надано відмову, це свідчитиме, що обране Вами місце розміщення ТС не відповідає ДБН / Комплексній схемі. І тоді можна буде:

1) або обрати інше місце;

2) або звернутися до відповідної районної адміністрації із пропозицією про внесення змін до Комплексної схеми. Остаточне рішення прийме (або не прийме) Запорізька міська рада.

3. Якщо позитивна відповідь отримана, слід звернутися до Департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради (вул. Зелінського, 3, м. Запоріжжя, 69037) із новою заявою – «заява щодо оформлення паспорта прив’язки ТС».

До такої заяви, в свою чергу, слід додати:

— ескізи фасадів ТС у кольорі М 1:50 (для стаціонарних ТС), які виготовляє суб’єкт господарювання, що має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, та погоджує районний архітектор;

— схему розміщення ТС (виготовляються і погоджуються так само);

— схему благоустрою прилеглої території, складену замовником або суб’єктом підприємницької діяльності, який має відповідну ліцензію, архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів України» (також підписується районним архітектором);

— технічні умови щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж.

Зразки схем та ескізів містяться в додатках до рішення Запорізької міської ради від 25.08.2016 (є на сайті http://zp.gov.ua/uk/sessions/33/resolution/4776)

Ця заява розглядається впродовж 10 робочих днів.

Якщо вона задовольняється, то замовнику видається паспорт прив’язки ТС. Він підписується директором Департаменту архітектури та містобудування та головним архітектором міста.

Я кщо комплект поданих документів є неповним, то паспорт прив’язки ТС видано не буде. Так само – якщо в документах будуть виявлені недостовірні відомості. Якщо така інформація з’явиться після оформлення паспорту прив’язки ТС, його буде анульовано.

4. Отримати в Департаменті архітектури та містобудування Запорізької міської ради паспорт прив’язки ТС. Він видається на безоплатній основі строком до 5 років.

5. Протягом 5 робочих днів з дня отримання паспорта прив’язки ТС, укласти з відповідною районною адміністрацією договір на право тимчасового користування місцями для розташування стаціонарних ТС. Якщо цього не зробити, паспорт прив’язки буде анульовано.

Для укладення договору – до районної адміністрації подається заява, до якої слід додати:

— реквізити суб’єкта господарювання (найменування, ПІБ керівника юридичної особи, або ПІБ фізичної особи – підприємця, місцезнаходження юридичної особи або адреса місця проживання фізичної особи — підприємця, контактна інформація);

— копію паспорту ТС;

— фотофіксацію (10х13) місця розташування ТС з прив’язкою до місцевості на паперовому та електронному носії, за встановленою формою (додаток 1, http://zp.gov.ua/uk/sessions/33/resolution/4776).

Н еукладення договору з Вашої вини призведе до анулювання паспорту прив’язки.

6. Протягом 6 місяців з дня отримання паспорту прив’язки ТС (бажано взагалі протягом місяця, бо така умова закладена в типовому договорі) слід встановити ТС на місце, вказане в паспорті прив’язки.

При порушенні строків / місця розміщення ТС паспорт прив’язки буде анульовано.

При встановленні ТС забороняється укріплювати її фундаментом.

7. Протягом 10 календарних днів після встановлення ТС надати до Департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради та до відповідної районної адміністрації заяву про виконання вимог паспорту прив’язки, за формою, згідно з додатком 2 до рішення Запорізької міської ради від 25.08.2016 (є на сайті http://zp.gov.ua/uk/sessions/33/resolution/4776).

Ненадання такої заяви призведе до анулювання паспорту прив’язки ТС.

8. У разі необхідності, зробити підключення ТС до інженерних мереж (електроенергія, водопостачання, каналізація тощо). Для цього слід звернутися до балансоутримувача відповідної мережі за укладенням договору. При собі мати паспорт прив’язки ТС.

Я кщо при діяльності будуть утворюватися відходи, слід укласти договір зі спеціалізованим підприємством на вивіз твердих побутових та рідких відходів.

9. Під час користування ТС, звернути увагу на наступне.

9.1. Користування місцем для розташування ТС є платним. Розмір плати визначається у договорі та залежить від площі ТС по зовнішньому периметру (згідно з паспортом прив’язки ТС), місця її розміщення (якщо на внутрішньоквартальних територіях – розмір плати зменшується, якщо в «топових місцях» — збільшується), наявності поряд з ТС холодильного та іншого обладнання (якщо є – розмір плати збільшується), а також строку, на який розміщується ТС.

У разі 2 і більше місяців несплати за користування місцем для розташування ТС, паспорт прив’язки може бути анульовано, а договір – розірвано. Крім того, за прострочення оплати за користування місцем, стягується пеня.

9.2. У разі, якщо ТС володільцем буде демонтована, це надає районній адміністрації право на одностороннє розірвання договору.

9.3. Слід дотримуватися вимог щодо благоустрою (замощення тротуарною плиткою, освітлення, урни, під’їзні шляхи тощо) і технічних умов, виданих балансоутримувачами інженерних мереж (КП «Водоканал», ПАТ «Запоріжгаз», Концерн «МТМ», ВАТ «Укртелеком», ПАТ «Запоріжжяобленерго» тощо).

За фактами порушення правил благоустрою (в тому числі: неочищення від снігу та льоду проїздів, тротуарів, пішохідних доріжок, непосипання їх піском в осінньо-зимовий та весінній періоди, неприбирання сміття та бур’яну на території, вказаній у план-схемі, невивезення сміття, самочинного пошкодження або знищення газонів, висадження та знищення дерев, кущів, тощо) винні особи притягуються до адміністративної відповідальності (штраф 850-1700 гривень за кожне порушення).

Набрання законної сили двома і більше постановами про адміністративні правопорушення протягом року є підставою для анулювання паспорту прив’язки ТС.

9 .4. Паспорт прив’язки ТС також анулюється, якщо Вами припинена реєстрація як ФОП (якщо паспорт був оформлений на ФОП), або припинено (в тому числі шляхом реорганізації) юридичну особу (якщо паспорт оформлювався на юридичну особу).

10. Не пізніше ніж за один календарний місяць до закінчення строку дії паспорту прив’язки, якщо Ви бажаєте продовжити строк його дії, Вам слід звернутися до Департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради із заявою (в довільній формі), до якої додати оригінал паспорту прив’язки.

Пропуск вищевказаного строку призводить до залишення заяви без розгляду.

В задоволенні заяви може бути також відмовлено, якщо між Вами і районною адміністрацією відсутній договір, або якщо зміни, внесені до Комплексної схеми, відтепер не передбачають розміщення ТС на цьому місці.