СДЕЛКА «БЕСТОВАРНАЯ»?! – ИДИТЕ В … СУД (советы от «нового» ВС для ГФС)

253

СДЕЛКА «БЕСТОВАРНАЯ»?! – ИДИТЕ В … СУД
(советы от «нового» ВС для ГФС)

1. ПОЗИЦИЯ ГФС – налоговые органы вправе определять судьбу любой сделки по своему усмотрению и корректировать учетные данные плательщика в связи с этим.

2. ПОЗИЦИЯ ВС – фискалам нужно внимательнее читать закон и учитывать следующее:
«…визнання під час перевірки податковим органом нікчемними правочинів знаходиться за межами здійснення ним контролю дотримання податкового законодавства … податкові органи мають право та повинні звертатися до судів …, а не класти власний висновок в основу податкового правопорушення та визначати на цій підставі грошове зобов’язання»

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ВС:
от 05.06.2018г. по делу №803/1191/13-а
от 05.06.2018г. по делу №813/4492/13-а
от 05.06.2018г. по делу №2а-914/12/0970
от 13.03.2018г. по делу №2а-14508/11/2670
от 20.03.2018г. по делу №2а/0370/2718/12

3. В КАКОЙ СУД ИДТИ ФИСКАЛАМ?
«… зважаючи на визначений позивачем предмету спору та суб’єктний склад, … зазначений спір … належить до юрисдикції господарських судів та повинен розглядатись у порядку господарського судочинства.»
См. постановления КААС от 18.04.2018г. по делу №810/2286/17, ДААС от 20.07.2018г. по делу №804/3516/18.